Cursus Taalachterstand Nederlands (groep 2 & 3)

Nederlandse taal is een hele belangrijke vaardigheid voor alle leerlingen. Deze vaardigheid is ook nodig om de lessen op school goed te kunnen volgen. Ook is deze vaardigheid onmisbaar voor het functioneren in het beroep, in de maatschappij en voor een vloeiende doorstroming naar een vervolgopleiding.

Taalleren010 verzorgt cursus taalachterstand Nederlands voor de leerlingen van groep 2&3. Ons aanbod vormt een goede aanvulling op het reguliere onderwijs, zowel voor de leerlingen die vooruit willen lopen door een uitdagende en interessante aanvulling, als voor de leerlingen die wat meer aandacht nodig hebben om bij te lopen op het reguliere onderwijs.<.

Taal en rekenachterstanden in groep 8
Oorzaak

De situatie binnen het gezin heeft invloed op de taalontwikkeling van kinderen. De culturele achtergrond van thuis bepaalt grotendeels hoe de taalontwikkeling bij kinderen vanaf de geboorte verloopt. Of er binnen het gezin veel of juist weinig wordt gesproken maakt uit voor het aanleren van de taal. Kinderen horen en leren door die situatie de moedertaal op een bepaalde manier. Je ziet dit terug in de verwerving van een tweede of derde taal. Een goede basis in de thuistaal, dus het aanbieden van veel en correcte taal aan jonge kinderen, is belangrijk voor het aanleren van het Nederlands.

Te laag taalniveau

Heeft je kind bij het begin van groep 1 een taalachterstand in het Nederlands?

 • Misschien heeft je kind te weinig Nederlands gehoord en gesproken.
 • Maar ook als een kind thuis Nederlands praat, kan het een taalachterstand hebben.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen komen doordat te weinig is gepraat en te weinig is voorgelezen.

 • Kinderen moeten ook moeilijke woorden en lange zinnen horen. Dit is

belangrijk voor de spraak- en taalontwikkeling

Als je kind 4 jaar is maakt het goede, eenvoudige zinnen. Kinderen kennen op deze leeftijd al veel woorden, maar leren er ook dagelijks nog veel nieuwe bij. Ook is de uitspraak al bijna helemaal goed. Ze verspreken zich nog wel eens als ze veel willen vertellen. Als je kind 5 jaar is, gaat het steeds meer langere zinnen maken en bijvoorbeeld bijzinnen gebruiken met ‘want’, ‘maar’ en ‘omdat’. Kinderen leren nu ook praten over wat eerder is gebeurd (vroeger), wat nog moet gebeuren (toekomst) of over gedachten. Verder gaan ze ontdekken dat er zoiets is als ‘schrift’ en wat je daarmee kunt doen, bijvoorbeeld een kaartje schrijven. Om de taalontwikkeling te stimuleren, kun je veel met je kind praten, samen rijmen, liedjes zingen, voorlezen en je kind de kans geven om te schrijven. Het hoeven natuurlijk nog geen letters te zijn.

Doel

De cursus wordt aangeboden voor kinderen peuters met taalachterstand. Ons doel is om de taalachterstand weg te werken en op weg gaan naar 1F-niveau. Referentieniveau 1F is het niveau dat leerlingen aan het einde van groep 8 moeten beheersen om de overstap naar het voortgezet onderwijs goed te kunnen maken

Hieronder vind je meer informatie (o.a. inhoud, doelgroep en kosten) over cursus taalachterstand aanpakken (groep 2&3).

 • Info Taalachterstand aanpakken groep 2 & 3


  Er is veel belangstelling voor deze cursus/training. Meld je dus tijdig aan!

  Direct aanmelden

  Heb je nog vragen of heb je advies nodig? vraag dan gerust een vrijlijvend kennismakingsgesprek aan!

  Klik hier voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek